1. delavnica: OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU PO METODI MBSR

Delavnico vodi: mag. Mateja Lenarčič

Skladno s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) navedene vsebine štejejo tudi za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga izvaja delodajalec na delovnem mestu.

Vsebina:

Praktično naravnana delavnica informira o normalnosti stresnih odzivov, o prepoznavanju tveganja za kronični stresni odziv, s poudarkom na strategijah za obvladovanje stresa in krepitvi osredotočanja na svoje vire moči in njihovo nadgradnjo. Seznanitev udeležencev s tehnikami MBSR ter izvedba izbranih, ki škodljivi stres dokazano pomagajo pravočasno prepoznati in ustrezno obvladovati.

Skrb za krepitev odpornosti oziroma osebnostne čvrstosti na stres v delovnem okolju in življenju ter akcijski načrt za spremembe. Kaj lahko storim kot posameznik za svojo optimalno psihofizično kondicijo in posledično večjo osebnostno prožnost v stresnih situacijah, za boljše delovanje v času povečanih stresnih obremenitev in posledično zmanjševanje tveganja za izgorevanje, za optimalno počutje in delovanje na vseh področjih (viri moči in njihova krepitev).

Program:

  • Zakaj čuječnost in tehnike MBSR v delovnem okolju? Zakaj to deluje?
  • Znanstveno dokazani pozitivni učinki čuječnosti v delovnem okolju.
  • Vaje – vodena izvedba izbranih tehnik MBSR, izmenjava izkušenj in praktični vidiki uporabe.
  • Prepoznavanje »avtomatskega pilota«, trening uma za večjo osredotočenost, jasnost, pozornost, več ravnovesja in miru.
  • Tehnike razvijanja čuječnosti na delovnem mestu.
  • Kaj je stres in kako nastaja, nevroznanost in delovanje možganov, ni vsak stres škodljiv.
  • Ozavestiti povzročitelje stresa v delovnem okolju ter prepoznati znake stresa pri sebi in pri drugih s pomočjo tehnik MBSR.
  • Naučiti se odgovoriti namesto odreagirati z »avtopilotom«, iz spontanih reakcij v zavestne odločitve, postavljanje mej.
  • Različne učinkovite tehnike obvladovanja stresa v delovnem okolju in ohranjanja psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti.
  • Akcijski načrt za obvladovanje stresa v prihodnje in spremembe v ravnanju in delovanju.

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.