3. delavnica: MOČ UČINKOVITE KOMUNIKACIJE (trojček delavnic)

Delavnico vodi: mag. Mateja Lenarčič

Skladno s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) navedene vsebine štejejo tudi za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga izvaja delodajalec na delovnem mestu.

Na trojčku izkustvenih e-delavnic bodo udeleženci:

 • razvijali samozavedanje, kar vodi do zavestnega in učinkovitejšega odločanja, delovanja in vodenja sebe (dobrohotno, avtentično, osredotočeno, jasno, disciplinirano in z integriteto) ter drugih (z vizijo, spoštovanjem, sočutjem in razumevanjem);
 • spoznali in preizkusili določene učinkovite znanstveno priznane tehnike in orodja za obvladovanje stresa na delovnem mestu, za osredotočenost, jasnost, več ravnovesja in miru ter ohranjanje psihofizičnega zdravja;
 • ozavestili vzorce in vzroke za neučinkovito komunikacijo, razvijali spretnosti poslušanja, osvojili osnove zavestnega dialoga (t. i. mindful dialogue) in spoznali moč poslušanja;
 • pridobili neposredne kompetence za uporabo osnovnih tehnik v delovnem okolju;
 • izdelali svoj akcijski načrt za spremembe v ravnanju in delovanju.

Kaj pridobi organizacija?

 • Zaposlene s povečano učinkovitostjo, koncentracijo, ustvarjalnostjo,
 • zaposlene, usmerjene v doseganje ciljev na »pravi način«,
 • vidno izboljšavo odnosov,
 • delovno okolje, kjer ni čustvene izčrpanosti, simptomov izgorelosti in povečevanja odsotnosti z dela.

Program:

 • Zavedanje in komunikacija v delovnem okolju.
 • Razvijanje sposobnosti poslušanja, moč globokega poslušanja (t. i. mindful dialogue).
 • Ozaveščanje stilov komuniciranja, vzorcev in vzrokov za stres pri komunikaciji.
 • Razvijanje empatije in sočutja.
 • Kako do učinkovitejših sestankov (t. i. mindful meetings).
 • Kako komunicirati in ohraniti svojo integriteto pri specifičnih vedenjih in sogovornikih.
 • VAJE učinkovite komunikacije in poslušanja, MBSR tehnike za ohranjanje psihofizičnega zdravja, izmenjava izkušenj in praktični vidiki uporabe.
 • Akcijski načrt za naprej ter spremembe v ravnanju in delovanju.

Udeležbo priporočamo:

 • vodilnim managerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom;
 • vodjem oddelkov, procesov, skupin, timov in projektnim vodjem;
 • vsem vodjem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in želijo nadgraditi tehnike vodenja;
 • vsem, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce,
 • vsem zaposlenim, ki želijo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju sebe in drugih ter
 • vsem, ki želite pridobiti tovrstna znanja.

Prijave na https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?e-delavnica-moc-ucinkovite-komunikacije&id=8F56084D-643D-EC11-8102-005056B80B8C

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.