3. delavnica: OBVLADOVANJE KONFLIKOV IN ČUJEČA KOMUNIKACIJA V DELOVNEM OKOLJU

Delavnico vodi: mag. Mateja Lenarčič

Skladno s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) navedene vsebine štejejo tudi za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga izvaja delodajalec na delovnem mestu.

Program:

  • Obvladovanje konfliktov. Kaj je konflikt? Kje nastajajo konflikti?
  • Strategije obvladovanja konfliktov.
  • Ozaveščanje stilov komuniciranja, vzorcev in vzrokov za stres pri komunikaciji.
  • Čuječa komunikacija v odnosih v delovnem okolju. Moč čuječega poslušanja.
  • Vaje čuječe komunikacije in poslušanja, razvijanje sposobnosti globokega poslušanja s tehnikami MBSR, razvijanje empatije in sočutja.
  • MBSR tehnike za ohranjanje psihofizičnega zdravja, izmenjava izkušenj in praktični vidiki uporabe.
  • Kako do učinkovitejših sestankov (angl. mindful meetings)?
  • Akcijski načrt za naprej ter spremembe v ravnanju in delovanju.

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (angl. Mindfulness Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na medicinski fakulteti univerze v Massachusettsu, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini je zelo cenjen na področju zdravstva, izobraževanja, v delovnih okoljih, sodiščih in drugje.

Na delavnici delamo na konkretnih primerih iz vsakdanjega življenja in spoznamo primere dobre prakse in njihovo nadgradnjo ter usmerjeno raziskovanje drugih možnih učinkovitih načinov delovanja. Naš cilj je naravnanost na prenos učinkovitih in pozitivnih vzorcev delovanja v vsakodnevno prakso.

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.