MBSR 8-tedenski program obvladovanja stresa

Program je namenjen vsem odraslim, ki čutite, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju in si želite z rednim izvajanjem tehnik za obvladovanje stresa izboljšati kakovost svojega življenja. Udeležencem programa preko izkustvenega pristopa omogočiti prepoznavanje njihovega stresa v vsakodnevnem življenju, prepoznavanje vzrokov zanj, vzorcev njihovih reagiranj, postavljanja mej idr. Udeležence programa poglobljeno seznaniti s tehnikami čuječnosti za upravljanje s stresom, ki jim bodo v pomoč pri izzivih v vsakodnevnem življenju. Postati posameznik, ki izraža svojo avtentičnost, je v stiku s samim seboj in razvija čuječnost v odnosih za lažje srečevanje z izzivi, obvladovanje stresnih situacij, večje zadovoljstvo in polnejše življenje.

Vsebina programa:

 1. spoznati čuječnost – teoretično in izkustveno, prepoznavanje avtomatskega pilota,
 2. kako zaznavamo svet in sebe, spoznavanje navad našega uma in odkrivanje novih poti učenja,
 3. doma – v svojem telesu, zavedanje diha, telesa, gibanja, moč biti prisoten,
 4. kaj je stres, kako nastaja, prepoznavati znake stresa s pomočjo čuječnosti, kako ostati prisoten v stresnih situacijah,
 5. stres: naučiti se čuječe odgovoriti namesto avtomatske reakcije, različne učinkovite tehnike obvladovanja stresa in ohranjanja psiho-fizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti,
 6. čuječa komunikacija, čuječnost v medsebojnih odnosih,
 7. Kako lahko najbolje poskrbim zase, načrt za obvladovanje stresa v prihodnosti,
 8. gledanje nazaj in gremo naprej, sprejemanje in načrt za spremembe v življenju, čuječnost v vsakodnevnem življenju.

Trajanje:

 • uvodni individualni pogovor,
 • osem srečanj enkrat tedensko, ki trajajo 2,5 ure,
 • ena celodnevna delavnica 6 ur in
 • individualni pogovor po zaključku programa.

Program vključuje:

 • vodeno skupinsko prakso različnih vrst čuječe meditacije, skeniranja telesa,
 • vaje čuječega in nežnega gibanja/joge,
 • posamezniku prilagojena navodila,
 • čuječo komunikacijo v skupini,
 • vaje čuječega dialoga v parih,
 • raziskovanje vzorcev našega ravnanja, razmišljanja, čustvovanja in delovanja.
 • zvočne posnetke in material za domačo prakso
 • potrdilo o udeležbi, ki se zahteva za usposabljanje za učitelja MBSR.

Cena: 250 EUR

Prijavljeni boste pred udeležbo na programu vabljeni na pogovor. To vam pomaga še bolje razumeti potek in vsebino srečanj ter skupno oceno primernosti programa za vas.

Število udeležencev je omejeno.

Programe izvajamo v majhnih skupinah, tako da lahko individualno spremljamo vsakega posameznika.

Program ustreza zahtevam za pridobitev potrdila za nadaljevanje usposabljanja za učitelja MBSR. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 77% prisotnost na programu.

Tečaj lahko opravljate tudi individualno.

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.