ČUJEČNOST NA DELOVNEM MESTU

Predavateljica: mag. Mateja Lenarčič

ZAKAJ čuječnost in tehnike MBSR » Mindfulness – Based Stress Reduction« v delovnem okolju?

KAKO obvladovati negotovost?

KAKO ohraniti svoje zdravje, krepiti odnose in obvladati svoj um, da ostane fokusiran, miren in jasen , tudi v zahtevnih poslovnih situacijah?

KAKO delovati avtentično, transparentno in z osebno integriteto?

Na izkustvenem predavanju bomo na ta vprašanja odgovorili s pomočjo MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) programov obvladovanja stresa na temelju čuječnosti. Skupaj bomo tudi preizkusili eno kratko osnovno tehniko.

Znanstveno priznane tehnike MBSR so ene najučinkovitejših ter edine znanstveno raziskane tehnike za obvladovanje stresa in izboljšanje psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvite na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini so v zadnjih letih že zelo priznane in uveljavljene v zdravstvu, delovnih okoljih, izobraževanju, na sodiščih in drugje.

Številna mednarodna podjetja so odkrila ogromno pozitivnih učinkov uporabe teh tehnik in razvijanja teh veščin.

Vse več uspešnejših podjetij, ki ustrezno skrbijo za svoje zaposlene, implementira MBSR treninge in vadenje teh tehnik na delovnem mestu za povečanje učinkovitosti, koncentracije, ustvarjalnosti in doseganje ciljev ter za izboljšavo odnosov in ravnovesje med poslovnim in privatnim življenjem.

Prav tako številne raziskave kažejo, da se z MBSR treningi v delovnem okolju znižujejo čustvena izčrpanost, simptomi izgorelosti in odsotnosti z dela. Zadnje raziskave kažejo, da so ravno čuječnost, razumevanje in spoštovanje bistvene kvalitete uspešnega vodenja in delovanja v podjetju.

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.