MBSR 8-tedenski splošni program obvladovanja stresa

Program je namenjen vsem odraslim, ki čutite, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju in si želite z rednim izvajanjem tehnik za obvladovanje stresa izboljšati kakovost svojega življenja. Udeležencem programa preko izkustvenega pristopa omogočiti prepoznavanje njihovega stresa v vsakodnevnem življenju, prepoznavanje vzrokov zanj, vzorcev njihovih reagiranj, postavljanja mej idr. Udeležence programa poglobljeno seznaniti s tehnikami čuječnosti za upravljanje s stresom, ki jim bodo v pomoč pri izzivih v vsakodnevnem življenju. Postati posameznik, ki izraža svojo avtentičnost, je v stiku s samim seboj in razvija čuječnost v odnosih za lažje srečevanje z izzivi, obvladovanje stresnih situacij, večje zadovoljstvo in polnejše življenje.

Vsebina programa:

 1. spoznati čuječnost – teoretično in izkustveno, prepoznavanje avtomatskega pilota,
 2. kako zaznavamo svet in sebe, spoznavanje navad našega uma in odkrivanje novih poti učenja,
 3. doma – v svojem telesu, zavedanje diha, telesa, gibanja, moč biti prisoten,
 4. kaj je stres, kako nastaja, prepoznavati znake stresa s pomočjo čuječnosti, kako ostati prisoten v stresnih situacijah,
 5. stres: naučiti se čuječe odgovoriti namesto avtomatske reakcije, različne učinkovite tehnike obvladovanja stresa in ohranjanja psiho-fizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti,
 6. čuječa komunikacija, čuječnost v medsebojnih odnosih,
 7. Kako lahko najbolje poskrbim zase, načrt za obvladovanje stresa v prihodnosti,
 8. gledanje nazaj in gremo naprej, sprejemanje in načrt za spremembe v življenju, čuječnost v vsakodnevnem življenju.

Trajanje:

 • uvodni individualni pogovor,
 • osem srečanj enkrat tedensko, ki trajajo 2,5 ure in
 • ena celodnevna delavnica 7 ur.

Cena: 250 EUR

Prijavljeni boste pred udeležbo na programu vabljeni na pogovor. To vam pomaga še bolje razumeti potek in vsebino srečanj ter skupno oceno primernosti programa za vas.

Število udeležencev je omejeno. Prijave upoštevamo po vrstnem redu.

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.