Delavnica: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV IN ČUJEČA KOMUNIKACIJA TER POSEBNE STRATEGIJE RAVNANJA PRI TEŽAVNIH SOGOVORNIKIH IN TOKSIČNIH VEDENJIH

Delavnico vodi: mag. Mateja Lenarčič

Skladno s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) navedene vsebine štejejo tudi za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga izvaja delodajalec na delovnem mestu.

Udeleženci boste:

 • spoznali strategije obvladovanja konfliktov,
 • ozavestili vzorce za neučinkovito komunikacijo,
 • spoznali moč globokega poslušanja,
 • osvojili osnove čuječega dialoga,
 • spoznali značilnosti toksičnih oseb, kako jih prepoznati, kako ne pasti v past, kako postaviti mejo,
 • preizkusili določene učinkovite znanstveno priznane tehnike in orodja za soočanje s težavnimi sogovorniki,
 • pridobili neposredne kompetence za uporabo osnovnih tehnik MBSR v delovnem okolju za učinkovitejše komuniciranje in boljše odnose.

Program:

 • Strategije obvladovanja konflikov.
 • Stili komuniciranja, vzorci in vzroki za stres pri komunikaciji.
 • Čuječa komunikacija, čuječ dialog in čuječe poslušanje.
 • Praktične VAJE: razvijanje sposobnosti globokega poslušanja z MBSR tehnikami, razvijanje empatije in sočutja.
 • Značilnosti toksičnih oseb. Kako jih prepoznati?
 • Kako ohraniti svojo integriteto pri specifičnih vedenjih in sogovornikih npr. narcističnih osebnostih?
 • Kako se odzvati? Kako komunicirati z njimi?
 • Kako se naučiti odgovoriti namesto odreagirati?
 • Praktične VAJE za zavestni odziv, ohranjanje integritete in psihofizičnega zdravja.
 • Strategije za prenos naučenih tehnik v prakso na delovnem mestu in vsakodnevnem življenju.

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini so te tehnike v zadnjih letih že zelo priznane in uveljavljene v zdravstvu, delovnih okoljih in izobraževanju.

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.