Individualno svetovanje za obvladovanje stresa

V zaupnem okolju boste imeli možnost spregovoriti o stresu, s katerim se soočate v delovnem okolju. Slišani boste in razumljeni, brez sojenja ali vrednotenja vaših ravnanj in odločitev. S pomočjo MBSR tehnik in čuječnega dialoga (t.i. mindful dialogue) vam bomo pomagali slišati sami sebe in ozavestili ključne stresorje v vašem delovnem okolju. Učili se boste odzivati drugače in osvojili tehnike obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti.

Vsebina programa:

Posamezniki se v organizacijah oziroma svojem delu lahko srečujete s posebej zahtevnimi ali toksičnimi okolji in specifičnimi sogovorniki na horizontalni ali vertikalni ravni. Za namen obvladovanja stresa in sprememb odzivanja se bomo skupaj poglobili v vaše konkretne izzive. Prav tako je individualno svetovanje namenjeno kot podpora vodenju sebe, drugih in organizacije. Zadnje raziskave kažejo, da so ravno čuječnost, razumevanje in spoštovanje bistvene kvalitete uspešnega vodenja in delovanja v podjetju.

Trajanje: po dogovoru (paket večih srečanj)

Cena: po dogovoru

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.