“Sredi vsake težave je priložnost.”

Albert Einstein

MEDIACIJA

“Reševanje sporov z uporabo statičnih zakonov v togih postopkih ni najbolje prilagojeno današnji globalizaciji, rušenju družinskih in družbenih struktur ter hitremu poslovanju. Pravosodni sistem se zato ne more vedno odzvati na zahteve hitrega in prilagodljivega sodobnega sveta – mediacija pa to omogoča.”

Béatrice Blohorn-Brenneur
predsednica Evropskega združenja sodnikov mediatorjev (GEMME) in Mednarodnega sveta za mediacijo (CIM)

Spodbujamo dialog in pomagamo pri mirnem reševanju sporov z mediacijo. Mediacijo izvajamo izven sodišča – pred sodnim postopkom ali po končanem sodnem postopku.

Mediacija je postopek, v katerem nevtralna tretja oseba (mediator) pomaga strankam pri reševanju pravnega spora. Postopek mediacije lahko poteka pred sodnim postopkom ali po že začetem sodnem postopku. Sodni postopek je razmeroma drag in stresen, običajno traja več mesecev ali let, za stranko tudi po njegovem zaključku ni garancije, da bo z odločitvijo sodišča zadovoljna.

Mediacija je postopek reševanja spora, ki je hiter, stroškovno učinkovit, prostovoljen in zaupen. Mediator z dogovarjanji, pogajanji, posebnimi mediacijskimi tehnikami ter strokovnim pravnim znanjem strankam pomaga doseči sporazum, ki njihov spor razrešuje. Z njim stranke na novo uredijo medsebojne pravice in obveznosti, tudi z vidika morebitnega bodočega sodelovanja.

Postopek mediacije zaključimo s sestavo besedila sporazuma o rešitvi spora. V določenih primerih dodatno priporočamo, da se sestavljen sporazum sklene pred notarjem v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali na sodišču v obliki sodne poravnave.

Mediacija je dobra rešitev:

 • odnos med sprtima strankama je sodelujoč, ne tekmovalen,
 • usmerjenost strank na prihodnost in rešitev spora,
 • stranki sami najbolje vesta, kaj je za vsako še sprejemljiva rešitev,
 • hitra rešitev spora in nizki stroški,
 • zaupnost.

Zakaj se stranke odločijo za mediacijo:

 • želja da se spor reši hitro,
 • želja imeti možnost oblikovati rešitev spora,
 • želja priti do rešitve spora, ki je prilagojena potrebam stranke,
 • mediacijo je stranki predlagal odvetnik ali sodnik,
 • želja imeti nadzor nad situacijo.

Vir: Kvalitativna analiza Okrožnega sodišča v Ljubljani – statistični podatki za leto 2019

Kako poteka mediacija

Temeljna načela mediacije

Zakonodaja

PODROČJA MEDIACIJE

 • Spori s pogodbenimi partnerji in dobavitelji
 • Spori v družinskih podjetjih
 • Spori med delničarji in družbeniki
 • Intelektualna lastnina

Prednosti:

 • hitra rešitev spora,
 • nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • vključenost strank na skupnih in ločenih srečanjih v predstavitev svojih dejstev in predlogov sprejemljivih rešitev,
 • pri trajnem poslovnem sodelovanju ohranjanje dobrega odnosa in poslovne vezi s poslovnimi partnerji v prihodnje,
 • zaupnost,
 • dobro ime in ugled podjetja.

Povpraševanje nam lahko posredujete na info@institut-medius.si.

 • Spori med zaposlenimi (vertikalno – nadrejeni/podrejeni; horizontalno – zaposleni na istem nivoju, tudi v primeru mobinga)
 • Spori med delodajalcem in zaposlenim

Prednosti:

 • hitra rešitev spora,
 • nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • manjša fluktuacija zaposlenih v podjetju,
 • ohranjanje pozitivnih odnosov v delovnem okolju, boljše poznavanje zaposlenih, lažja podpora na področju njihovega osebnega in poklicnega razvoja in s tem večja motiviranost in učinkovitost za delo,
 • zelo učinkovito v primerih konfliktov, ki so še v nastajanju,
 • zaupnost,
 • dobro ime in ugled podjetja.

Povpraševanje nam lahko posredujete na info@institut-medius.si.

 • Zavarovalniški spori
 • Odškodninski spori
 • Potrošniški spori
 • Spori glede skupnega premoženja zakoncev
 • Dednopravni spori
 • Spori zaradi varstva lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
 • Potrošniški spori

Prednosti:

 • hitra rešitev spora,
 • nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • vključenost strank na skupnih in ločenih srečanjih v predstavitev svojih dejstev in predlogov, sprejemljivih rešitev,
 • zaupnost.

Povpraševanje nam lahko posredujete na info@institut-medius.si.

 • Pomoč pri urjenju osebnih in premoženjskih razmerij (vzgoja, varstvo in preživljanje otrok, stiki otroka s starši in drugimi osebami, delitev skupnega premoženja zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, preživljanje zakonca ali zunajzakonskega partnerja)
 • Spori iz razmerij v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti in ureditev odnosov po njunem prenehanju

Prednosti:

 • varno okolje, kjer lahko vsaka stranka izrazi svoje pomisleke, ponovno postavi temelje komunikacije, in razišče možnosti rešitev,
 • stranke imajo na skupnih in ločenih srečanjih nadzor nad procesom delitve premoženja, odločanja, kaj je v najboljšem interesu njihovih otrok,
 • stranki ne rešita le pravnega odnosa, ampak tudi postavita odnos za prihodnje sodelovanje,
 • nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • hitra rešitev spora,
 • zaupnost.

Povpraševanje nam lahko posredujete na info@institut-medius.si.

 • Spori v okolju določene lokalne skupnosti oziroma občine

Prednosti:

 • hitra rešitev spora,
 • nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • vključenost strank na skupnih in ločenih srečanjih v predstavitev svojih dejstev in predlogov sprejemljivih rešitev,
 • zaupnost.

Povpraševanje nam lahko posredujete na info@institut-medius.si.

61,8 %

USPEŠNOST MEDIACIJE

sklenjena sodna poravnava v okviru sodišču pridruženih postopkov mediacije

Vir: Statistično poročilo o sodišču pridruženih programih mediacije za leto 2018, Okrožno sodišče v Ljubljani, Služba za alternativno reševanje sporov; http://www.sodisce.si/okrolj/mediacija/

STOPITE V STIK Z NAMI

Za več informacij, prosimo izpolnite vse podatke, označene z *

Varstvo osebnih podatkov (obvezno preberite)
Prebral-a sem in se strinjam s klavzulo o varstvu osebnih podatkov. *