Kako poteka mediacija?

Struktura mediacijskega postopka je nekoliko odvisna od konkretnega spora, namen in metode mediacije pa ostajajo zelo podobne.

Udeleženci najprej sklenejo sporazum o reševanju zadeve v postopku mediaciji. V njem so navedene temeljne značilnosti in temeljna načela mediacije ter pravice in obveznosti udeležencev.

Mediator v postopku mediacije s strankama v sporu dela v okolju, ki ni strogo formalno. Na skupnih in ločenih srečanjih da vsaki stranki prostor za predstavitev njenih dejstev in predlogov rešitev. S pomočjo mediacijskih tehnik vodi postopek komunikacije, ugotavlja dejstva in interese strank, skupne interese ter pomaga pri iskanju možnih rešitev in izbiri končne rešitve.

V primeru doseženega dogovora mediator pripravi končno pravno besedilo sporazuma. V primeru, da do dogovora ne bi prišlo, mediator povzame ključne točke spora, obstoječe razlike med strankama ter izražene skupne interese.