Zakonodaja

– Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih (Uradni list RS, št. 56/2008 – v nadaljevanju ZMCGS)

– Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/201721/2018 – ZNOrg, 16/2019 – ZNP-1, 22/201967/2019; – v nadaljevanju DZ)