Mateja Lenarčič

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000. Leta 2002 je zaključila 2-letni podiplomski specialistični študij managementa in leta 2004 2-letni magistrski študij poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo strokovno pot je pričela že v času študija v manjšem družinskem podjetju (do l. 2004) na področju nabave, prodaje, IT in računovodstva. Z željo po novih izkušnjah dela v mednarodnem poslovnem okolju je nadaljevala poklicno pot v banki Volksbank d.d. (do l.2007), kjer je delala na področju financ, planiranja, kontrolinga in poročanja matični družbi, upravi in nadzornemu svetu. Opravila je strokovni licenci za preizkušeno notranjo revizorko pri Slovenskem inštitutu za revizijo in Certification in Risk Management Assurance (CRMA) pri “IIA-Institute of Internal Auditors”. Strokovno pot je nadaljevala v zavarovalnici Generali d.d. (do l. 2019) kot vodja notranje revizije, kjer je tudi vzpostavila funkcijo notranje revizije, da je delovala skladno z zakonodajo in Mednarodnimi strandardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ter bila imenovana za nosilko ključne funkcije.

Več kot 20 letne izkušnje na poslovnem področju, od tega 15 let delovanja v mednarodnih korporacijah na področjih vodenja, notranje revizije, svetovanja, izboljšav organizacije poslovanja, korporativnega upravljanja in upravljanja s tveganji, vzpostavitve in izboljšav poslovnih procesov, planiranja, financ, implementacije strategij ter postavljanja in uresničevanja ciljev ji omogočajo dobro poznavanje poslovanja družb ter osredotočenost na potrebe in izzive strank ter iskanje optimalnih rešitev za stranko.

Poslovne izkušnje dopolnjuje z raznovrstnimi dodatnimi znanji in veščinami. Na IEDC – Bled School of Management je opravila Effective Leadership Program: Leading Myself, Leading the Team, Leading the Business, Project Work and Presentations. Med drugim je opravila tudi izobraževanje za mediatorko pri Društvu mediatorjev Slovenije, enoletno izobraževanje iz transakcijske analize s pridobljenim certifikatom TA-101 Evropske zveze za transakcijsko analizo in drugo.

Deluje profesionalno, organizirano in zanesljivo, etično, transparentno, zaupno, z osebno integriteto in pozitivnim odnosom.

Je certificirana MBSR učiteljica. Zadnja leta se intenzivno izobražuje in posveča področju čuječnosti. Za vodenje programov MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – obvladovanje stresa s pomočjo čuječnosti) se je izobraževala direktno pri virih. In sicer na Medicinski fakulteti Univerze Massachussetts, Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society (CFM) v ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn, utemeljitelj programa) je opravila izobraževanje ”Mindfulness-Based Stress Reduction” (MBSR) program. Dodatno se je 1,5 leta izobraževala na Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) v Berlinu, ki je najstarejši in najbolj izkušeni inštitut za usposabljanja MBSR učiteljev v Evropi ter standard odličnosti v Evropi in na mednarodni ravni za treninge učiteljev MBSR programov.

Je certificirana učiteljica joge JZS 300. Opravila je več tečajev budistične theravada meditacije. Je tudi specializantka transakcijsko analitične psihoterapije ter v procesu izobraževanja in supervizije za certificirano TA svetovalko.

Verjame v dobre odnose, jasno in odprto komunikacijo. Ves čas vedoželjno poglablja svoje znanje in izkušnje ter se uči o sebi. Pozitivni učinki prakse čuječnosti z vpeljavo zavedanja in kvalitet pozornosti, nesojenja in razumevanja, so se ji izkazali tako na poslovnem področju vodenja s prakso čuječnosti ter obvladovanja stresa v delovnem okolju, na področju medosebnih odnosov, kot tudi osebno, na področju zdravja, osebnega zadovoljstva in večje kakovosti življenja. Osebno prakso in izkušnje združuje z željo, da bi tudi drugi doživeli te koristi. S tem namenom vodi izobraževanja, delavnice in MBSR programe obvladovanja stresa na temelju čuječnosti za organizacije in posameznike, delavnice zavestnega vodenja in čuječe komunikacije ter opravlja individualno svetovanje na temelju čuječnosti.