Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo na podlagi osebne privolitve uporabili MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo, Glavičeva ulica 8a, 1234 Mengeš (pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: info@institut-medius.si), za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato pa jih bomo izbrisali. Če se boste odločili za kasnejše sodelovanje z nami, bomo uporabili drugo ustrezno pravno podlago (kot je npr. izvajanje pogodbe, o čemer vas bomo kasneje tudi posebej obvestili). Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval tudi nas obdelovalec, pri katerem spletna stran gostuje in s katerim ima MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo, Glavičeva ulica 8a, 1234 Mengeš podpisano pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov. Svojo privolitev lahko prekličete kadarkoli že med samo komunikacijo, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave do njenega preklica. Glede obdelave osebnih podatkov imate pravico dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, izbrisa in do omejitve obdelate ter pravico do prenosljivosti osebnih podatkov. Če menite, da vam vaših pravic ne bomo ustrezno izvrševali, se lahko pritožite na Informacijskega pooblaščenca RS.