ZAVESTNO IN OSREDOTOČENO VODENJE SEBE IN DRUGIH NA TEMELJU ZNANSTVENO PRIZNANIH TEHNIK MBSR

Delavnico vodi: mag. Mateja Lenarčič

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn).

V tujini je MBSR zelo cenjen in že uveljavljen na področju zdravstva, izobraževanja, v delovnih okoljih, sodiščih in drugje. Pri izvajanju delavnice izhajam tudi iz svojih dolgoletnih izkušenj iz poslovnega sveta, ki mi omogočajo dobro poznavanje njegove dinamike in potreb ter iz lastne večletne prakse čuječnosti, meditacije, joge ter osebnih izkušenj na področju delovnega okolja, medosebnih odnosov in dialoga.

  • Na delavnici boste pridobili neposredne kompetence za uporabo osnov MBSR tehnik in mindfulness veščin tako na delovnem mestu kot privatno.
  • Spoznali in preizkusili boste učinkovite znanstveno priznane MBSR tehnike in orodja za zavestnejše in učinkovitejše delovanje ter vodenje sebe in drugih.
  • Ozavestili boste povzročitelje stresa, prepoznali znake stresa in preizkusili določene MBSR tehnike, učinkovito metodo za obvladovanje stresa na delovnem mestu, osredotočenost, jasnost, več ravnovesja in miru ter ohranjanje psihofizičnega zdravja.
  • Ozavestili boste vzorce in vzroke za stres pri komunikaciji ter osvojili osnove mindful dialoga in moči globokega poslušanja.
  • Ob redni uporabi MBSR tehnik v delovnem okolju pridobite večjo delovno učinkovitost in doseganje delovnih ciljev, povečano sposobnost koncentracije, večjo delovno kreativnost, izboljšanje zmožnosti sprejemanja odločitev, boljše odnose na delovnem mestu, večjo čustveno prožnost, učinkovitejše reševanje konfliktov, izboljšano ravnovesje med poslovnim in privatnim življenjem, znižanje čustvene izčrpanosti, simptomov izgorelosti in odsotnosti z dela.
  • Izdelali boste svoj akcijski načrt za spremembe v delovanju in vodenju sebe in drugih

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.