Splošni pogoji uporabe spletne strani

1. SPLOŠNO

Lastnik spletne strani in spletne domene www.institut-medius.si (v nadaljevanju: spletna stran) je Medius, Inštitut za čuječnost in mediacijo, Litijska cesta 150, 1000 Ljubljana, matična št.: 8372098000 (v nadaljevanju: Medius).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot privolitev obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Medius si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani idr., v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Opisi storitev, obvestila, prispevki, članki, publikacije, dogodki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani koristne in uporabne vsebine za njihove potrebe.  Medius skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin.

V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

Medius si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

3. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Medius si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

Medius ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

Medius tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Medius lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Mediusa. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Mediusa ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kadar koli dostopate na spletno stran Mediusa, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije Medius uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje informacij in storitev. Medius hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za posebne namene, s katerimi se uporabnik tako rečeno strinja. Podrobne pogoje zasebnosti določa »Politika zasebnosti«, ki je objavljena na spletni strani www.institut-medius.si.

5. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletna stran  www.institut-medius.si je izključna last Mediusa.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, fotografije, skice, avdio-video posnetki, grafike, postavitve in drugi elementi na spletni strani so avtorske pravice Mediusa in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij.

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, prepisane, predelane ali distribuirane za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Medius ter produkti in storitve v njegovem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja Mediusa je nedovoljena.

Logotipi in druge oznake (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletni strani, so last Mediusa ali tretjih oseb. Prepovedana je uporaba kateregakoli od teh zaščitnih znakov za katerikoli namen brez predhodnega pisnega dovoljenja Mediusa ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov.