“Sočutje ni le vitalni del naše človečnosti,
je tudi izjemno učinkovita veščina za izboljšanje
našega življenja in življenja drugih.”

Mateja Lenarčič

Naša raven sočutja do sebe in drugih ima pomembne posledice za naše zdravje in dobro počutje – fizično, mentalno, čustveno in odnosno.

Vsak človek ima sposobnost sočutja. A iz različnih razlogov tega pogosto ne more razviti v celoti. Na srečo je s pomočjo prakse mogoče sočutje gojiti in krepiti, kar dokazujeta tudi nevroznanost in klinična medicina.

To je cilj treninga sočutja MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living).

Programi za posameznike in organizacije

Vam je težko najti zdravo ravnovesje med skrbjo za druge in skrbjo zase? Opažate, da vam vaje čuječnosti koristijo, a vam jih ni tako lahko vključiti v vsakodnevno življenje?  Vam spoznanja pogosto ostanejo v glavi, ne pa del vašega življenja?

Ste pogosto samokritični?  Se počutite obremenjenega zaradi določenih življenjskih okoliščin npr. glede vašega zdravja, družine, odnosov ali družbenega položaja? Želite poglobiti svojo prakso čuječnosti s sočutjem? Če je odgovor na eno ali več teh vprašanj pritrdilen, je MBCL lahko dragoceno darilo za vas.

Izhodišče programov je MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), znanstveno podprt in na čuječnosti temelječ učinkovit program za razvijanje sočutja do sebe in drugih ter spodbujanje duševnega in fizičnega zdravja. V tujini je MBCL že razširjen v zdravstvu (za zdravstvene delavce, terapevte, kliente), izobraževanju, delovnem okolju, na področju svetovanja, skrbi zase in povsod, kjer se ljudje želijo naučiti načinov za lajšanje stresa, bolečine in trpljenja ter živeti bolj zdravo in zadovoljno življenje.

MBCL programi so posebej primerni in praktično nujno potrebni za vse, ki delujete v poklicih pomoči in podpore (svetovalci, pedagogi, medicinske sestre, zdravniki, psihoterapevti, psihologi, socialni delavci, delovni terapevti, vzgojitelji, coachi in podobno) ter za druge strokovnjake, ki delate z ljudmi, starše, vse odrasle v obdobju izzivov in za vse z željo po osebnem razvoju in pridobitvi tovrstnih veščin.

Usposabljanje sočutnega uma poleg koristi za osebno zdravje, poklicno učinkovitost in soočanje s stresom, pomaga tudi zmanjšati “utrujenost zaradi empatije” pri delu.

Pri izvajanju MBCL za organizacije in določene skupine strank, klientov ali strokovnjakov običajno izvedemo predstavitvene delavnice MBCL ali uvodni individualni pogovor, nato pa se glede na potrebe dogovorimo o obsežnejših usposabljanjih: celoviti MBCL 8-tedenski program ali krajši programi in delavnice po vaši meri. Programe, delavnice in individualno svetovanje izvajamo tudi za posameznike.

8-tedenski MBCL program razvijanja sočutja

MBCL delavnice zavestnega sočutja

Individualno svetovanje

Pozitivni učinki

Kaj pridobi posameznik z našimi programi MBCL zavestnega sočutja?

  • Poveča se čuječnost, sočutje do sebe in drugih.
  • Večje zadovoljstvo pri delu in skrb zase.
  • Večja lahkotnost in čustveno dobro počutje.
  • Zmanjšajo se depresija, samokritičnost, tavanje misli, tesnoba in stres.
  • Izboljšave v odnosih.
  • Lažje soočanje z življenjskimi izzivi.
  • Pripomore k razvijanju zdravih navad, kot sta prehrana in fizična vadba.
  • Izboljša se počutje, čustvena odpornost in kakovost življenja.

Bartels-Velthuis, AA, Schroevers, MJ, Ploeg, K. van der, Koster, F., Fleer, J. in Brink, E. van den. (2016). Usposabljanje sočutnega življenja na podlagi čuječnosti v heterogenem vzorcu psihiatričnih ambulantnih bolnikov: študija izvedljivosti. Čuječnost , 7, 809–818. Klikni tukaj

Krieger, T., Reber, F., Von Glutz, B., Urech, A., Moser, CT, Schulz, A., in Berger, T. (2019). Internetna intervencija, osredotočena na sočutje, pri večji samokritičnosti: randomizirano kontrolirano preskušanje. Vedenjska terapija 50, 430–445. Klikni tukaj

Krieger, T., Martig, DS, Brink, E. van den in Berger, T. (2016). Delo na samosočutju na spletu: dokaz koncepta in študija izvedljivosti. Internetne intervencije, 6, 64–70. Klikni tukaj

Ondrejková, N., Halamová, J. & Strnádelová, B. (2020). Učinek intervencijske čuječnosti, ki temelji na sočutnem življenju na ravni samokritičnosti in samosočutja. Aktualna psihologija (2020) . Klikni tukaj

Schuling, R., Huijbers, MJ, van Ravesteijn, H., Kuyken, W. & Speckens, AEM (2021). Na čuječnosti temelječe sočutno življenje (MBCL): kvalitativna študija o dodani vrednosti sočutja pri ponavljajoči se depresiji. Čuječnost (2021) . Klikni tukaj

Schuling, R., Huijbers, MJ, Van Ravesteijn, H., Donders, R., Cillessen, L., Kuyken, W. & Speckens, AEM (2020). Okrevanje po ponavljajoči se depresiji: randomizirano kontrolirano preskušanje učinkovitosti MBCL (sočutnega življenja, ki temelji na čuječnosti) v primerjavi z običajnim zdravljenjem depresivnih simptomov in njegove konsolidacije pri dolgotrajnejšem spremljanju. Journal of Affective Disorders, 273, 265-273. Klikni tukaj

Schuling, R., Huijbers, M., Jansen, H., Metzemaekers, R., Brink, E. van den, Koster, F., Ravesteijn, H. van, & Speckens, A. (2018). Soustvarjanje in izvedljivost treninga sočutja kot nadaljevanja kognitivne terapije, ki temelji na čuječnosti, pri bolnikih s ponavljajočo se depresijo. Čuječnost, 9 (2), 412-422. Klikni tukaj

Schuling, R., Huijbers, MJ, van Ravesteijn, H., Donders, R., Kuyken, W., & Speckens, AEM (2016). Randomizirano kontrolirano preskušanje z vzporednimi skupinami o učinkovitosti na čuječnosti temelječega sočutnega življenja (MBCL) v primerjavi z običajnim zdravljenjem pri ponavljajoči se depresiji: načrt in protokol preskušanja. Sodobna klinična preskušanja, 50, 77-83. Klikni tukaj

Ter Avest, MJ, Schuling, R., Greven, CU, Huijbers, MJ, Wilderjans, TF, Spinhoven, P., & Speckens, AEM (2021). Medsebojno delovanje med sočutjem do sebe in učinek med programom MBCL (sočutnim življenjem, ki temelji na čuječnosti) za ponavljajočo se depresijo: analiza avtoregresivne latentne poti. Behavior Research and Therapy, 146, 103946 Kliknite tukaj

Za dostop do celotne različice doktorske disertacije Rhode Schuling o MBCL za ponavljajočo se depresijo Schuling, R. (2020). Sočutje pri depresiji – sočutno življenje za ponavljajočo se depresijo, ki temelji na čuječnosti. Doktorska disertacija Radboud University, Nimwegen. Klikni tukaj

»Iskreno sočutje do drugih se začne s sočutjem do sebe.«

Mateja Lenarčič

STOPITE V STIK Z NAMI

Za več informacij, prosimo izpolnite vse podatke, označene z *

Varstvo osebnih podatkov (obvezno preberite)
Prebral-a sem in se strinjam s klavzulo o varstvu osebnih podatkov. *