“Čas je za spremembe, čas je za transformacijo.”

MEDIUS

MBSR »Mindfulness-Based Stress Reduction« za organizacije

MBSR so programi za organizacije, ki z elementi spoštovanja in razumevanja, razvijanja pozornosti in fokusa, peljejo do transformacije. Transformacije v kulturi organizacije in transformacije na področjih večje delovne učinkovitosti, kreativnosti, povečane koncentracije, učinkovitejšega reševanja konfliktov idr.

Programi za organizacije

Želite biti organizacija, v kateri odnosi temeljijo na čuječnosti, medsebojnem spoštovanju, razumevanju in empatiji? Kjer zaposleni znajo upravljati s svojim umom, mentalnimi stanji in so zato kreativnejši in produktivnejši od tistih, ki teh znanj nimajo?

Opažate morda, da v delovnem okolju postajajo odnosi manj osebni, manj spoštljivi in nekoliko nestrpni? Se povečuje število bolniških odsotnosti? Želite vašim zaposlenim nuditi učinkovita orodja za obvladovanje stresa?

Izhodišče programov je MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini je zelo cenjen na področju zdravstva, izobraževanja (vrtci, šole, univerze), v delovnih okoljih, sodiščih, zaporskih sistemih in drugje.

8-tedenski MBSR program obvladovanja stresa

4-tedenski MBSR program obvladovanja stresa

Kontinuirani mesečni MBSR program obvladovanja stresa

Individualno svetovanje

MBSR delavnice obvladovanja stresa

Pozitivni odnosi in dialog

Pozitivni učinki

Kaj pridobi organizacija za svoje zaposlene z našimi programi MBSR »Mindfulness-Based Stress Reduction«?

Večja delovna učinkovitost in doseganje delovnih ciljev.

Dane, E.: Paying attention to mindfulness and its effects on task performance in the workplace. Journal of Management. 2010, 37(4), 997-1018

+ VEČ O TEM

Theresa M. Glomb, Michelle K. Duffy, Joyce E. Bono and Tao Yang: Mindfulness at work. Personnel and Human Resources Management. 2011, Volume 30, 115-157

+ VEČ O TEM

Reb J, Narayanan, J, & Ho ZW: Mindfulness at Work: Antecedents and Consequences of Employee Awareness and Absent-mindedness. Mindfulness, February 2015, Volume 6, Issue 1, pp 111-122

+ VEČ O TEM

Povečana sposobnost koncentracije, že z 10 minut prakse dnevno.

Adam Moore, Thomas Gruber, Jennifer Derose, Peter Malinowski: Regular, brief mindfulness meditation practice improves electrophysiological markers of attentional control. Front. Hum. Neurosci., 10 February 2012.

+ VEČ O TEM

Večja delovna kreativnost, že z 10 minut prakse dnevno.

Emma Schootstra, Dirk Deichmann, Evgenia Dolgova: Harvard Business Review, Creativity, Can 10 Minutes of Meditation Make You More Creative?, 2017

+ VEČ O TEM

Izboljšanje zmožnosti sprejemanja odločitev.

Theresa M. Glomb, Michelle K. Duffy, Joyce E. Bono and Tao Yang: Mindfulness at work. Personnel and Human Resources Management, 2011, Volume 30, 115-157

+ VEČ O TEM

Wasylkiw, L.: The impact of mindfulness on leadership effectiveness in a health care setting: a pilot study” Journal of health organization and management. 2015, Vol 29 (7) pp893 – 911

+ VEČ O TEM

Ruedy, N. E., & Schweitzer, M. E.: In the moment: The effect of mindfulness on ethical decision making. Journal of Business Ethics. 2010(95), 73-87

+ VEČ O TEM

Sean Silverthorne: Harvard Business School, Business Research for Business Leaders, (2010): Mindful Leadership: When East Meets West

+ VEČ O TEM

Boljši odnosi na delovnem mestu in učinkovitejše reševanje konfliktov.

McCormick, Donald W & Hunter J: Mindfulness in the workplace: an exploratory study, 2008

+ VEČ O TEM

Krishnakumar S, Robinson MD: Maintaining An Even Keel: An affect-Mediated Model of Mindfulness and Hostile Work Behaviour, 2015

+ VEČ O TEM

Izboljšano ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem.

Reb J, Narayanan J, & Chaturvedi S: Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance: Springer Science+Business Media, LLC 2012

+ VEČ O TEM

Znižanje čustvene izčrpanosti, simptomov izgorelosti in odsotnosti z dela.

Reb J, Narayanan, J, & Ho ZW: Mindfulness at Work: Antecedents and Consequences of Employee Awareness and Absent-mindedness. Mindfulness. February 2015, Volume 6, Issue 1, pp 111-122

+ VEČ O TEM

Reb J, Narayanan J, & Chaturvedi S: Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance: Springer Science+Business Media, LLC 2012

+ VEČ O TEM

Roche, M., Haar, J. M., & Luthans, F.: The Role of Mindfulness and Psychological Capital on the Well-Being of Leaders. Journal of Occupational Health, 2014

+ VEČ O TEM

Aikens, Astin, Pelletier, Levanovich, Baase, Park, Bodnar: Mindfulness goes to work: impact of an online workplace intervention, 2014

+ VEČ O TEM

Fortney, Luchterhand, Zakletskaia, Zgierska, Rakel: Abbreviated Mindfulness Intervention for Job Satisfaction, Quality of Life, and Compassion in Primary Care Clinicians: A Pilot Study, 2013

+ VEČ O TEM

Verweij, Waumans, Smeijers, Lucassen, Rogier Donders, van der Horst, Speckens: Mindfulness-based stress reduction for GPs: results of a controlled mixed methods pilot study in Dutch primary care, 2016

+ VEČ O TEM

Zakaj je pomembno upravljati stres?

STOPITE V STIK Z NAMI

Za več informacij, prosimo izpolnite vse podatke, označene z *

Varstvo osebnih podatkov (obvezno preberite)
Prebral-a sem in se strinjam s klavzulo o varstvu osebnih podatkov. *