"Problemov ne moremo rešiti z istim razmišljanjem,
ki smo ga uporabili,
ko smo jih ustvarili.”

Albert Einstein

PRAVNO SVETOVANJE

Pravno svetovanje prilagajamo individualnim potrebam stranke (svetovanje in podpora pri posameznih pravnih zadevah ali pravnih poslih, ključnih projektih, dolgoročno svetovanje idr.).

Pri svojem delu se osredotočamo na razumevanje potreb stranke ter na iskanje zanjo optimalnih zakonitih možnih rešitev in ravnanj.

Svetujemo vam na področju: 

 • gospodarskega prava in poslovnih razmerij,
 • delovnega prava (razmerja z delavci, splošni akti tega področja idr.),
 • stvarnega in obligacijskega prava,
 • družinskega prava,
 • potrošniškega prava,
 • odškodninskega prava,
 • zavarovalnega prava,
 • prava varstva osebnih podatkov.

Nudimo vam podporo pri:

 • pripravi vseh splošnih aktov, ki jih podjetje potrebuje za svoje poslovanje,
 • vzpostavitvi programov skladnosti poslovanja, za zagotovitev poslovanja podjetja v okviru veljavnih predpisov,
 • pripravi pisnih pravnih mnenj s predlogi pravnih rešitev in ravnanj,
 • pogajanjih za sklenitev pravnega posla oziroma pogajanjih tekom izvajanja pravnega posla,
 • sestavi in pregledu pogodb (gospodarskih pogodb, pogodb o medsebojnem sodelovanju s poslovnimi partnerji ter ostalih pogodb obligacijskega prava)
 • skrbnih pravnih pregledih poslovanja podjetja,
 • upravnih postopkih (vlaganje vlog na državne organe, zastopanje v inšpekcijskih in drugih upravnih postopkih),
 • upravljanju in razreševanju sporov z alternativnimi oblikami reševanja sporov tako v okviru sodišču pridruženih postopkov kot izven sodišča (mediacija idr.).

Cena: po dogovoru

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.

POSLOVNO SVETOVANJE

Poleg pravnega svetovanja nudimo tudi poslovno svetovanje, kjer se osredotočamo na najboljše rešitve, glede na potrebe stranke, pri optimizaciji poslovanja na področjih doseganja ciljev, minimiziranja stroškov, optimizacije procesov, idr.

Nudimo vam:

 • pomoč pri oblikovanju strategije in postavljanju ciljev podjetja,
 • praktične nasvete pri določanju ciljev in spremljanju izvedbe ciljev,
 • svetovanje optimalne organiziranosti podjetja,
 • vzpostavitev optimalnega delovanja procesov v podjetju, skladno s strategijo in cilji,
 • revizijo obstoječih poslovnih procesov in podajo predlogov optimizacije (nižanja stroškov, poenostavitve poslovanja ipd.),
 • pregled strategije podjetja, uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev ter dogovor o morebitnih prilagoditvah,
 • svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi programov upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja in notranje revizije, za zagotovitev poslovanja podjetja v okviru veljavnih predpisov.

Cena: po dogovoru

Povpraševanje nam posredujte na info@institut-medius.si.

STOPITE V STIK Z NAMI

Za več informacij, prosimo izpolnite vse podatke, označene z *

Varstvo osebnih podatkov (obvezno preberite)
Prebral-a sem in se strinjam s klavzulo o varstvu osebnih podatkov. *