Kako začeti razvijati kulturo prisotnosti na delovnem mestu?

Mateja Lenarčič, jesen 2023, Viva, Medicina in ljudje

Čas je za spremembe, čas je za transformacijo kulture organizacij. Čas je za kulturo prisotnosti. Sredi življenjskih neviht nam prisotnost lahko pomaga sprejemati modrejše odločitve v zahtevnih situacijah in stresnih okoljih. Pomaga nam ostati osredotočeni in zavestno odzivni namesto le avtomatsko reaktivni. Delovanje s tega mesta nam pomaga povečati odpornost in ne izčrpa naše energije.

Kako prisotni ste v trenutku? Kje so vaše misli, ko bi morale, na primer, spremljati dogajanje na sestanku?

Prihodnost dela zahteva zavezanost organizacij k duševnemu dobremu počutju zaposlenih. Ne glede na neverjetne izdelke, storitve ali tehnologijo, ki jo ponuja podjetje, so največji vir ljudje. Brez zdravja in dobrega počutja zaposlenih ni uspeha podjetja. Veliko organizacij to še vedno razume v teoriji, ne pa dovolj tudi v praksi. Obdobje raznih tako imenovanih covidnih ukrepov je še dodatno prispevalo k naraščanju stresa, anksioznosti in depresije. Že prej smo se srečevali z visoko stopnjo izgorelosti na delovnih mestih, zdaj pa raziskave kažejo, da ta še narašča, tudi pri mlajših zaposlenih.

Vključevanje programov dobrega počutja na delovnem mestu je pomembno, a še pomembnejša je sprememba kulture. Treba je izvesti premike od znotraj navzven za zgraditev kulture prisotnosti na delovnem mestu, kar zahteva premik v miselnosti in vedenju vodij in zaposlenih.

Ponujamo vam nekaj nasvetov, kako začeti razvijati kulturo prisotnosti na delovnem mestu:

Vlagajte v razvoj zavestnih vodij. Vodjem na vseh ravneh omogočite, da razvijajo čuječnost. To je lahko v obliki izobraževanj, delavnic čuječnosti na delovnem mestu in treningov tehnik MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), individualnega svetovanja … Pomembno je voditi in delovati z zgledom. Od ljudi ne moremo zahtevati, da naredijo tisto, česar sami nismo pripravljeni. Ko vodje razvijajo te veščine in sposobnosti, imajo višjo stopnjo zavedanja, da lahko bolje skrbijo za dobro počutje svojih ekip. Žal na splošno v naši kulturi še vedno veliko ljudi vidi prijaznost in sočutje kot šibkost, zlasti pri moških. Posel in strateška pronicljivost ne zahtevata narcisizma, sociopatije ali psihopatije za uspeh. Empatični in sodelovalni vodja lahko dosti več prispeva; kjer se sodelavci počutijo podprti, so bolj pripadni organizaciji, delujejo samoiniciativno, ne iz strahu. Tudi zadnje raziskave kažejo, da so čuječnost, razumevanje in spoštovanje bistvene kvalitete uspešnega vodenja in delovanja v podjetju.

Naj bo prisotnost vrednota vaše organizacijske kulture. Razvijanje prakse čuječnosti in tehnik MBSR nam pomaga ostati v sedanjem trenutku in razvijati prožno odpornost. To je vsakodnevna praksa, ne enkratna zadeva. Sprememba se mora začeti znotraj – na ravni temeljnih vrednot. Vključitev prisotnosti kot kulturne vrednote ustvarja nov standard.

Učinkovitejši sestanki (mindful meetings). Pogosto smo na sestanku, a naše misli so drugje. Kot vodje lahko pomagamo, da so zaposleni bolj prisotni. To je lahko skupinski »check-in« – na primer kot vodja pred sestankom spodbudite udeležence k refleksiji, kako prisotni so, denimo z oceno od 1 do 10. To jim pomaga, da vrnejo svojo pozornost v sedanji trenutek, ali pa si vzamemo trenutek za minutno meditacijo kot ekipa. Na sestankih ne uporabljajte telefonov ali računalnikov, če ne podpirajo sestanka. Določite eno osebo za zapisovanje, da se preostali lahko osredotočijo. Spodbujajte prispevek posameznikov, da bodo vsi vključeni in lahko delili svoje ideje.

Komunicirajte prisotnost. Bodite pozorni na komunikacijo in sodelovanje v organizaciji. Spodbujajte dajanje prednosti dobremu počutju, hkrati pa izražajte cilje in naloge. Pomagajte ljudem vedeti, da so cenjeni, ponudite priložnosti za individualne sestanke in povratne informacije, hkrati pa ustvarite prostor za odprtost in ranljivost. Naša človečnost je tisto, kar nas vse združuje. Poznavanje bolečih točk in skrbi pomaga razviti smiselne in zavestne rešitve v korist vseh.

Zagotovite možnosti za razvijanje čuječnosti. Na voljo je več možnosti. Podjetja lahko vlagajo v treninge in tečaje čuječnosti za svoje ljudi z znanstveno priznanimi tehnikami za osredotočenost, jasnost, zavedanje, več ravnovesja in miru ter ohranjanje psihofizičnega zdravja, delavnice za konkretno vključitev teh uporabnih tehnik in praks na delovnem mestu … Zaradi visoke stopnje izgorelosti, stresa in tesnobe, ki jo doživljajo zaposleni, je odločilnega pomena, da imate jasno opredeljene vire za podporo psihofizičnega zdravja in dobrega počutja svojih ljudi. Študije še vedno kažejo, da čuječnost pomaga zmanjšati stres, anksioznost in depresijo, hkrati pa povečuje osredotočenost, učinkovitost, ustvarjalnost in izboljšuje odnose.

Ostanite predani praksi. To ni »new age« ali hitra instantna rešitev. Če je le napisano na papirju, ni učinka, tudi če vse zidove svoje organizacije polepite s plakati. To je proces, ki se začenja od znotraj navzven s spremembo vrednot in vgraditvijo v kulturo organizacije. Potrebna sta redna praksa in delovanje z zgledom.

Resnične spremembe se začnejo odznotraj

Prednosti prisotnosti še posebej občutimo v zahtevnih in stresnih okoliščinah. Pomaga nam, da zavestno odgovorimo, ne le da se avtomatsko odzovemo. Prisotnost je notranja moč. Je glavna sila v katerikoli organizaciji v teh ne najlažjih časih. Večkrat smo osredotočeni na pomanjkljivosti organizacije, vire in želeno končno stanje, notranjemu stanju vodje in ekipe pa je posvečeno malo pozornosti, namesto da bi bili obravnavani kot glavna sestavina uspeha. Če so spremembe upravljane odzunaj navznoter, ni resničnega učinka. Resnične spremembe se vedno začnejo odznotraj.

*Mag. Mateja Lenarčič je direktorica MEDIUS-a, Inštituta za čuječnost in mediacijo, mednarodno certificirana učiteljica MBSR in MBCL, specializantka TA – svetovalka, trenerka, predavateljica

www.institut-medius.si, info@institut-medius.si, facebook.com/institutmedius

Članek je bil objavljen tudi na spletni strani Viva, Medicina & ljudje:

https://viva.bhc.si/10951691/kako-zaceti-razvijati-kulturo-prisotnosti-na-delovnem-mestu?src=undefined